Bảo trì Soi Cầu One – Thông tin bảo trì SOI CẦU ONE cập nhật 24H

 • Zalopay quét mã bảo trì: Nạp tiền Zalopay bảo trì lúc 21:10 21-11-2022 bảo trì , vui lòng sử dụng phương thức khác tiến hành nạp tiền
 • STB rút tiền bảo trì: Ngân hàng STB bảo trì vào lúc 08:08 21-11-2022 , đề nghị quý hội viên sử dụng ngân hàng khác để tiến hành rút tiền
 • MBB nạp tiền bảo trì: Ngân hàng MBB bảo trì vào lúc 11:20 21-11-2022 , đề nghị quý hội viên sử dụng ngân hàng khác để tiến hành nạp tiền 
 • MBB bảo trì: Ngân hàng MBB bảo trì vào lúc 12:20 21-11-2022 , đề nghị quý hội viên sử dụng ngân hàng khác để tiến hành nạp và rút  tiền
 • VCB STB rút tiền bảo trì: Ngân hàng VCB STB bảo trì vào lúc 14:45 21-11-2022 , đề nghị quý hội viên sử dụng ngân hàng khác để tiến hành rút tiền
 • VCB nạp tiền bảo trì: Ngân hàng VCB bảo trì vào lúc 12:30 20-11-2022 , đề nghị quý hội viên sử dụng ngân hàng khác để tiến hành nạp tiền 
 • MBB rút tiền bảo trì: Ngân hàng MBB bảo trì vào lúc 07:40 14-11-2022 , đề nghị quý hội viên sử dụng ngân hàng khác để tiến hành rút tiền
 • MBbnak nạp tiền bảo trì: Ngân hàng MBbank bảo trì vào lúc 17:50 13-11-2022 , đề nghị quý hội viên sử dụng ngân hàng khác để tiến hành nạp tiền 
 • VTB VTB rút tiền bảo trì: Ngân hàng VTB VIB bảo trì vào lúc 08:34 12-11-2022 , đề nghị quý hội viên sử dụng ngân hàng khác để tiến hành rút tiền
 • VTB TCB rút tiền bảo trì: Ngân hàng VTB TCB bảo trì vào lúc 12:00 12-11-2022 , đề nghị quý hội viên sử dụng ngân hàng khác để tiến hành rút tiền
 • TCB bảo trì: Ngân hàng TCB bảo trì vào lúc 17:20 10-11-2022 , đề nghị quý hội viên sử dụng ngân hàng khác để tiến hành nạp và rút  tiền
 • VTB nạp tiền bảo trì: Ngân hàng  VTB bảo trì vào lúc 08:00 09-11-2022 , đề nghị quý hội viên sử dụng ngân hàng khác để tiến hành nạp tiền 
 • Thông báo trang mạng bảo trì ngày 10 tháng 11: Trang mạng chúng tôi vào 10-11 tiến hành bảo trì hệ thống định kỳ, thời gian từ 03:00 đến 08:00 sáng GMT+7, tạm ngưng phục vụ nạp rút tiền, thời gian từ 03:30 đến 08:00 sáng GMT+7, tạm ngưng mọi hoạt động trang mạng, nếu thời gian bảo trì kết thúc sớm hơn, chúng tôi sẽ mở lại trang mạng ngay để phục vụ quý khách!
 • Thông báo trang mạng bảo trì ngày 10 tháng 11: Quý hội viên thân mến:
  Trang mạng chúng tôi vào 10-11(Thứ Năm) tiến hành bảo trì hệ thống định kỳ,
  Thời gian từ 03:00 đến 08:00 sáng GMT+7, tạm ngưng phục vụ nạp rút tiền,
  Thời gian từ 03:30 đến 08:00 sáng GMT+7, tạm ngưng mọi hoạt động trang mạng,

  Nếu thời gian bảo trì kết thúc sớm hơn,
  Chúng tôi sẽ mở lại trang mạng ngay để phục vụ quý khách, xin cảm ơn!
 • BIDV nạp tiền bảo trì: Ngân hàng BIDV bảo trì vào lúc 07:00 04-11-2022 , đề nghị quý hội viên sử dụng ngân hàng khác để tiến hành nạp tiền 
 • VIB rút tiền bảo trì: Ngân hàng VIB bảo trì vào lúc 09:05 04-11-2022 , đề nghị quý hội viên sử dụng ngân hàng khác để tiến hành rút tiền
 • MBB rút tiền bảo trì: Ngân hàng MBB bảo trì vào lúc 09:05 04-11-2022 , đề nghị quý hội viên sử dụng ngân hàng khác để tiến hành rút tiền
 • ACB rút tiền bảo trì:  Ngân hàng ACB bảo trì vào lúc 20:45 03-11-2022 , đề nghị quý hội viên sử dụng ngân hàng khác để tiến hành rút tiền 
 • MBB rút tiền bảo trì: Ngân hàng MBB bảo trì vào lúc 09:50 02-11-2022 , đề nghị quý hội viên sử dụng ngân hàng khác để tiến hành rút tiền
 • BIDV rút tiền bảo trì: Ngân hàng BIDV bảo trì vào lúc 10:50 30-10-2022 , đề nghị quý hội viên sử dụng ngân hàng khác để tiến hành rút tiền
 • Viettel Money quét mã bảo trì: Thanh toán Viettel Money quét mã lúc 00:00 29-10-2022 bảo trì , vui lòng sử dụng phương thức khác tiến hành nạp tiền  
 • VIB rút tiền bảo trì: Ngân hàng VIB bảo trì vào lúc 18:40 28-10-2022 , đề nghị quý hội viên sử dụng ngân hàng khác để tiến hành rút tiền
 • BIDV nạp tiền bảo trì: Ngân hàng BIDV lúc 09:50 27-10-2022 bảo trì , đề nghị quý hội viên sử dụng ngân hàng khác để tiến hành nạp tiền 
 • MBB rút tiền bảo trì: Ngân hàng MBB bảo trì vào lúc 09:50 27-10-2022 , đề nghị quý hội viên sử dụng ngân hàng khác để tiến hành rút tiền
 • CHUYỂN KHOẢN KHÁC NGÂN HÀNG BẢO TRÌ: Chuyển khoản khác ngân hàng bảo trì vào lúc 00:30 24-10-2022 , đề nghị quý hội viên sử dụng ngân hàng VTB,BIDV,TCB,VIB để tiến hành rút tiền
 • VIB rút tiền bảo trì: Ngân hàng VIB bảo trì vào lúc 14:20 24-10-2022 , đề nghị quý hội viên sử dụng ngân hàng khác để tiến hành rút tiền
 • BIDV nạp tiền bảo trì: Ngân hàng BIDV  bảo trì vào lúc 13:00 23-10-2022 , đề nghị quý hội viên sử dụng ngân hàng khác để tiến hành nạp tiền 
 • VTB rút tiền bảo trì: Ngân hàng VTB bảo trì vào lúc 07:20 22-10-2022  , đề nghị quý hội viên sử dụng ngân hàng khác để tiến hành rút tiền
 • MBB rút tiền bảo trì: Ngân hàng MBB bảo trì vào lúc 13:45 19-10-2022 , đề nghị quý hội viên sử dụng ngân hàng khác để tiến hành rút tiền
 • MBB nạp tiền bảo trì: Ngân hàng MBB bảo trì vào lúc 08:50 18-10-2022 , đề nghị quý hội viên sử dụng ngân hàng khác để tiến hành nạp tiền 
 • STB rút tiền bảo trì: Ngân hàng STB bảo trì vào lúc 13:50 13-10-2022 , đề nghị quý hội viên sử dụng ngân hàng khác để tiến hành rút tiền
 • VTB nạp tiền bảo trì: Ngân hàng VTB lúc 09:30 11-10-2022 bảo trì , đề nghị quý hội viên sử dụng ngân hàng khác để tiến hành nạp tiền 
 • MBB nạp tiền bảo trì: Ngân hàng MBB bảo trì vào lúc 08:50 10-10-2022 , đề nghị quý hội viên sử dụng ngân hàng khác để tiến hành nạp tiền 
 • VIB rút tiền bảo trì: Ngân hàng VIB bảo trì vào lúc 09:00 10-10-2022 , đề nghị quý hội viên sử dụng ngân hàng khác để tiến hành rút tiền
 • Thanh toán Chuyển tại ATM- Chuyển nhanh ngoài hệ thống bảo trì: Thanh toán Chuyển tại ATM- Chuyển nhanh ngoài hệ thống lúc 10:10 10-10-2022 bảo trì , vui lòng sử dụng phương thức khác tiến hành nạp tiền . 
 • VTB bảo trì: Ngân hàng VTB bảo trì vào lúc 12:50 10-10-2022 , đề nghị quý hội viên sử dụng ngân hàng khác để tiến hành nạp và rút tiền
 • VIB rút tiền bảo trì: Ngân hàng VIB bảo trì vào lúc 13:40 10-10-2022 , đề nghị quý hội viên sử dụng ngân hàng khác để tiến hành rút tiền
 • MOMO quét mã bảo trì:  Thanh toán MOMO quét mã lúc 21:20 08-10-2022 bảo trì , vui lòng sử dụng phương thức khác tiến hành nạp tiền  
 • VTB nạp tiền bảo trì: Ngân hàng VTB lúc 07:00 08-10-2022 bảo trì , đề nghị quý hội viên sử dụng ngân hàng khác để tiến hành nạp tiền 
 • BIDV nạp tiền bảo trì: Ngân hàng BIDV lúc 16:00 08-10-2022 bảo trì , đề nghị quý hội viên sử dụng ngân hàng khác để tiến hành nạp tiền 
 • MOMO quét mã bảo trì: Thanh toán MOMO quét mã lúc 07:30 06-10-2022 bảo trì , vui lòng sử dụng phương thức khác tiến hành nạp tiền  
 • VCB BIDV VTB rút tiền bảo trì: Ngân hàng VCB BIDV VTB bảo trì vào lúc 14:45 06-10-2022 , đề nghị quý hội viên sử dụng ngân hàng khác để tiến hành rút tiền
 • ACB nạp tiền bảo trì: Ngân hàng ACB lúc 13:00 05-10-2022 bảo trì , đề nghị quý hội viên sử dụng ngân hàng khác để tiến hành nạp tiền 
 • VTB rút tiền bảo trì: Ngân hàng VTB bảo trì vào lúc 10:20 05-10-2022 , đề nghị quý hội viên sử dụng ngân hàng khác để tiến hành rút tiền
 • VTB bảo trì: Ngân hàng VTB bảo trì vào lúc 14:00 05-10-2022 , đề nghị quý hội viên sử dụng ngân hàng khác để tiến hành nạp và rút tiền
 • ACB rút tiền bảo trì: Ngân hàng ACB bảo trì vào lúc 09:35 04-10-2022 , đề nghị quý hội viên sử dụng ngân hàng khác để tiến hành rút tiền
 • Hoạt động dự đoán 4 đội mạnh nhất World Cup: Quý hội viên thân mến:
  Giải vô địch bóng đá thế giới 4 năm 1 lần sắp bắt đầu,
  Trang mạng đưa ra hoạt động【Dự đoán 4 đội mạnh nhất World Cup】,
  Dự đoán chính xác 4 đội mạnh nhất World Cup có thể nhận được tiền thưởng và phiếu rút thăm,
  Hoạt động rút thăm sẽ được truyền hình trực tiếp trên trang COOL IN LIVE vào lúc 18:00 GMT+7 ngày 12/12,
  Tiền thưởng giành cho Giải Nhất có thể lên tới 688888,
  Hoan nghênh toàn thể hội viên cùng tham gia sự kiện!
 • BIDV rút tiền bảo trì: Ngân hàng BIDV bảo trì vào lúc 18:15 02-10-2022 , đề nghị quý hội viên sử dụng ngân hàng khác để tiến hành rút tiền
 • MBB nạp tiền bảo trì: Ngân hàng MBB lúc 06:50 02-10-2022 bảo trì , đề nghị quý hội viên sử dụng ngân hàng khác để tiến hành nạp tiền 
 • MOMO quét mã bảo trì: Thanh toán MOMO quét mã lúc 20:20 01-10-2022 bảo trì , vui lòng sử dụng phương thức khác tiến hành nạp tiền  
 • VIB bảo trì: Ngân hàng VIB bảo trì vào lúc 15:55 29-09-2022 , đề nghị quý hội viên sử dụng ngân hàng khác để tiến hành nạp tiền và rút tiền
 • MBB bảo trì: Ngân hàng MBB bảo trì vào lúc 9:06 29-09-2022 , đề nghị quý hội viên sử dụng ngân hàng khác để tiến hành nạp tiền và rút tiền
 • BIDV nạp tiền bảo trì: Ngân hàng BIDVlúc 11:40 28-09-2022 bảo trì , đề nghị quý hội viên sử dụng ngân hàng khác để tiến hành nạp tiền 
 • VCB rút tiền bảo trì: Ngân hàng VCB bảo trì vào lúc 09:20 28-09-2022 , đề nghị quý hội viên sử dụng ngân hàng khác để tiến hành rút tiền
 • MBB TCB rút tiền bảo trì: Ngân hàng MBB TCB bảo trì vào lúc 15:15 28-09-2022 , đề nghị quý hội viên sử dụng ngân hàng khác để tiến hành rút tiền
 • Thông báo sảnh AVIA E-Sports ngưng hoạt động: Sảnh AVIA E-Sports bắt đầu từ 23:00(GMT+7) ngày 27 tháng 09 sẽ ngưng cung cấp phục vụ , vui lòng chuyển hết số điểm tại sảnh về tài khoản chính, xin cám ơn
 • Thông báo sảnh AVIA E-Sports ngưng hoạt động: Quý hội viên thân mến:
  【Sảnh AVIA E-Sports】bắt đầu từ 23:00(GMT+7) ngày 27 tháng 09 sẽ ngưng cung cấp phục vụ,
  Nếu quý hội viên còn điểm tại sảnh AVIA,
  Vui lòng trước 23:00(GMT+7) ngày 27 tháng 09 chuyển điểm về tài khoản chính, 
  Nếu có vấn đề thắc mắc vui lòng liên hệ trung tâm CSKH để được hỗ trợ, 
  Trung Tâm CSKH kính chúc quý khách Vạn Sự Như Ý!
 • Thông báo quan trọng: Đối tác duy nhất của giải Laliga ở khu vực Châu Á, hội tụ những Dealer phát bài gợi cảm và nổi tiếng đến từ nhiều quốc gia khác nhau, nơi duy nhất ở Châu Á mở cửa tham quan hiện trường thực tế, trang mạng giải trí trực tuyến đỉnh cao, 24h luôn đồng hành cùng quý khách!
 • ViettelPay.MOMO quét mã bảo trì: Thời gian bảo trì định kỳ hằng ngày:
  Thanh toán ViettelPay.MOMO  quét mã lúc 22:00~00:00 bảo trì , vui lòng sử dụng phương thức khác tiến hành nạp tiền
 • MBB nạp tiền bảo trì: Ngân hàng  MBB  lúc 20:35 27-09-2022 bảo trì , đề nghị quý hội viên sử dụng ngân hàng khác để tiến hành nạp  tiền 
 • Thông báo về trình tự nạp tiền:

  ​Kính chào quý hội viên SOI CẦU ONE thân mến :
  Do tài khoản nạp tiền của công ty chúng tôi thường xuyên thay đổi, cho nên trước khi nạp tiền cảm phiền quý hội viên hãy vào trang chủ của chúng tôi để kiểm tra 《 tài khoản nạp tiền》 , sau đó hãy xác nhận 《tài khoản ngân hàng nạp tiền》 rồi mới tiến hành nạp tiền,nếu quý hội viên nạp tiền vào tài khoản cũ dẫn đến tình trạng không thể chuyển đổi thành điểm số, thì xin thứ lỗi công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm, cám ơn quý hội viên đã ủng hộ và hợp tác, KBBet kính chúc quý hội viên mọi việc thuận lợi và luôn gặp nhiều may mắn.

 • VCB MBB BIDV nạp tiền bảo trì: Ngân hàng MBB VCB BIDV bảo trì vào lúc 07:30 26-07-2022 , đề nghị quý hội viên sử dụng ngân hàng khác để tiến hành nạp tiền
 • BIDV rút tiền bảo trì: Ngân hàng BIDV bảo trì vào lúc 09:05 26-07-2022  , đề nghị quý hội viên sử dụng ngân hàng khác để tiến hành rút tiền
 • BIDV nạp tiền bảo trì: Ngân hàng BIDV bảo trì vào lúc 11:35 26-07-2022 , đề nghị quý hội viên sử dụng ngân hàng khác để tiến hành nạp tiền
 • Mbbank rút tiền bảo trì: Ngân hàng MBbank bảo trì vào lúc 10:25 25-07-2022  , đề nghị quý hội viên sử dụng ngân hàng khác để tiến hành rút tiền
 • MOMO quét mã bảo trì: Thanh toán MOMO quét mã lúc 02:00 25-07-2022 bảo trì , vui lòng sử dụng phương thức khác tiến hành nạp tiền  
 • BIDV nạp tiền bảo trì: Ngân hàng BIDV bảo trì vào lúc 12:30 24-07-2022 , đề nghị quý hội viên sử dụng ngân hàng khác để tiến hành nạp tiền
 • MOMO quét mã: Thanh toán MOMO quét mã lúc 02:00 24-07-2022 bảo trì , vui lòng sử dụng phương thức khác tiến hành nạp tiền  
 • MOMO quét mã bảo trì: Thanh toán MOMO quét mã lúc 02:00 23-07-2022 bảo trì , vui lòng sử dụng phương thức khác tiến hành nạp tiền 
 • MBbank bảo trì: Ngân hàng MBbank lúc 17:20 22-07-2022 bảo trì , đề nghị quý hội viên sử dụng ngân hàng khác để tiến hành nạp và rút tiền 
 • MOMO quét mã bảo trì: Thanh toán MOMO quét mã lúc 22:40 21-07-2022 bảo trì , vui lòng sử dụng phương thức khác tiến hành nạp tiền  
 • Viettelpay quét mã bảo trì: Thanh toán Viettelpay quét mã lúc 22:00 21-07-2022 bảo trì , vui lòng sử dụng phương thức khác tiến hành nạp tiền  
 • BIDV nạp tiền bảo trì: Ngân hàng BIDV bảo trì vào lúc 11:00 21-07-2022 , đề nghị quý hội viên sử dụng ngân hàng khác để tiến hành nạp tiền
 • STB nạp tiền bảo trì: Ngân hàng STB bảo trì vào lúc 08:50 20-07-2022 , đề nghị quý hội viên sử dụng ngân hàng khác để tiến hành nạp tiền
 • BIDV rút tiền bảo trì: Ngân hàng BIDV bảo trì vào lúc 09:30 20-07-2022  , đề nghị quý hội viên sử dụng ngân hàng khác để tiến hành rút tiền
 • MOMO quét mã bảo trì: Thanh toán MOMO quét mã lúc 22:20 19-07-2022 bảo trì , vui lòng sử dụng phương thức khác tiến hành nạp tiền  
 • Thông báo điều chỉnh khuyến mãi hoàn trả tuần: Quý Hội viên thân mến,
  Khuyến mãi hoàn trả tuần của trang mạng điều chỉnh thành khi đạt tổng cược tương ứng, sẽ nhân trực tiếp với tỉ lệ hoàn trả theo từng mức độ .
  Số điểm cược không hạn chế, không giới hạn lưu lượng cược rút tiền, đặt cược càng nhiều hoàn trả càng nhiều.
  Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng tham khảo tại mục ƯU ĐÃI,
  Nếu có vấn đề cần hỗ trợ, quý khách vui lòng liên hệ [Hỗ trợ trực tuyến],
  Kính chúc quý khách luôn gặp nhiều may mắn!
 • MOMO quét mã bảo trì: Thanh toán MOMO quét mã lúc 02:00 19-07-2022 bảo trì , vui lòng sử dụng phương thức khác tiến hành nạp tiền  
 • Viettelpay quét mã bảo trì: Thanh toán Viettelpay quét mã lúc 22:00 18-07-2022 bảo trì , vui lòng sử dụng phương thức khác tiến hành nạp tiền  
 • STB nạp tiền bảo trì: Ngân hàng STB bảo trì vào lúc 13:50 18-07-2022 , đề nghị quý hội viên sử dụng ngân hàng khác để tiến hành nạp tiền
 • TCB MBB bảo trì: Ngân hàng TCB MBB lúc 10:20 18-07-2022 bảo trì , đề nghị quý hội viên sử dụng ngân hàng khác để tiến hành nạp và rút tiền 
 • TCB rút tiền bảo trì: Ngân hàng  TCB bảo trì vào lúc 07:20 16-07-2022  , đề nghị quý hội viên sử dụng ngân hàng khác để tiến hành rút tiền
 • TCB nạp tiền bảo trì: Ngân hàng TCB bảo trì vào lúc 10:10 16-07-2022 , đề nghị quý hội viên sử dụng ngân hàng khác để tiến hành nạp tiền
 • Momo quét mã bảo trì: Thanh toán Momo quét mã lúc 11:15 16-07-2022 bảo trì , vui lòng sử dụng phương thức khác tiến hành nạp tiền  
 • DAB rút tiền bảo trì: Ngân hàng  DAB bảo trì vào lúc 12:10 16-07-2022  , đề nghị quý hội viên sử dụng ngân hàng khác để tiến hành rút tiền
 • Viettelpay quét mã bảo trì: Thanh toán Viettelpay quét mã lúc 22:00 15-07-2022 bảo trì , vui lòng sử dụng phương thức khác tiến hành nạp tiền  
 • ACB nạp tiền bảo trì: Ngân hàng  ACB bảo trì vào lúc 13:00 15-07-2022 , đề nghị quý hội viên sử dụng ngân hàng khác để tiến hành nạp tiền
 • VCB bảo trì: Ngân hàng VCB lúc 08:20 14-07-2022 bảo trì , đề nghị quý hội viên sử dụng ngân hàng khác để tiến hành nạp và rút tiền 
 • Viettelpay quét mã bảo trì: Thanh toán Viettelpay quét mã lúc 21:50 13-07-2022 bảo trì , vui lòng sử dụng phương thức khác tiến hành nạp tiền  
 • BIDV nạp tiền bảo trì: Ngân hàng BIDV bảo trì vào lúc 12:00 13-07-2022 , đề nghị quý hội viên sử dụng ngân hàng khác để tiến hành nạp tiền
 • MoMo quét mã bảo trì: Thanh toán MoMo quét mã lúc 22:50 12-07-2022 bảo trì , vui lòng sử dụng phương thức khác tiến hành nạp tiền  
 • MOMO quét mã bảo trì: Thanh toán MOMO quét mã lúc 10:05 10-07-2022 bảo trì , vui lòng sử dụng phương thức khác tiến hành nạp tiền  
 • TPB nạp tiền bảo trì: Ngân hàng TPB bảo trì vào lúc 15:45 09-07-2022 , đề nghị quý hội viên sử dụng ngân hàng khác để tiến hành nạp tiền
 • Viettelpay MoMo quét mã bảo trì: Thanh toán Viettelpay MoMo quét mã lúc 22:00 08-07-2022 bảo trì , vui lòng sử dụng phương thức khác tiến hành nạp tiền  
 • BIDV rút tiền bảo trì: Ngân hàng BIDV bảo trì vào lúc 07:30 08-07-2022  , đề nghị quý hội viên sử dụng ngân hàng khác để tiến hành rút tiền
 • ACB nạp tiền bảo trì: Ngân hàng ACB bảo trì vào lúc 13:50 08-07-2022 , đề nghị quý hội viên sử dụng ngân hàng khác để tiến hành nạp tiền
 • VCB bảo trì:  Ngân hàng VCB lúc 15:20 07-07-2022 bảo trì , đề nghị quý hội viên sử dụng ngân hàng khác để tiến hành nạp và rút tiền  
 • MOMO quét mã bảo trì: Thanh toán MOMO quét mã lúc 22:40 06-07-2022 bảo trì , vui lòng sử dụng phương thức khác tiến hành nạp tiền  
 • ACB bảo trì: Ngân hàng ACB bảo trì vào lúc 20:50 06-07-2022 , đề nghị quý hội viên sử dụng ngân hàng khác để tiến hành nạp và rút tiền
 • MBB rút tiền bảo trì: Ngân hàng MBB bảo trì vào lúc 10:10 06-07-2022 , đề nghị quý hội viên sử dụng ngân hàng khác để tiến hành rút tiền
Hãy bình chọn cho bài viết
0 / 5 Kết quả 5 Lượt bình chọn 1

Your page rank: